Objednávky syrov  0911 320 032

Cenník

Multifunkčné ihrisko

Futbal/volejbal/nohejbal
20 €/hod.,
30 €/2 hod.,
70 €/deň
Tenis/badminton 10 €/hod.,
15
€/2 hod.,
70 €/deň
Futbalová lopta 5 €
Tenisová/badmintonová raketa 2ks 3 €
Poplatok za umelé osvetlenie 10 €/hod

Altán s krbom

Každá začatá hodina (do 22.00)
10 €
Kotlík na guľáš
10 €
Drevo 5 €

Celý areál

Prenájom celého areálu na celý deň
(multifunkčné ihrisko, altán, športové pomôcky)
200 €

Veľmi radi Vám pripravíme ponuku na mieru. Neváhajte nás kontaktovať.