Objednávky syrov  0911 320 032

Výroba syrových a mliečných výrobkov

V našej novej a moderne zariadenej syrárni nachádzajúcej sa v Brezanoch pri Žiline vyrábame syrové a mliečne výrobky. Zakladáme si na KVALITE a nie na KVANTITE . Vyrábame každý deň z čerstvého kravského mlieka, ktoré pasterizujeme a všetky naše výrobky sú RUČNE ŤAHANÉ (žiadne stroje), preto sú výrobky LAHODNÉ a nie suché a gumené. Ponúkame aj výrobky z kozieho a ovčieho mlieka. Lepšie raz ochutnať ako stokrát počuť a  preto nech sa páči, ochutnajte a budete chcieť viac.

Naše aktuálne dianie môžete sledovať aj na našich sociálnych stránkach, kde Vás budeme neustále informovať o novinkách.

FB: https://www.facebook.com/Farma-Brezany-427277041433261

Instagram: @farmabrezany

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

Názov projektu: Výroba syrových výrobkov Farma Brezany

Opis projektu: Projekt je zameraný na stavebné a technologické investície, prostredníctvom ktorých sa sprevádzkuje nová "syráreň" v obci Brezany. Obstaraním a sprevádzkovaním modernej inovatívnej výrobnej technológie sa zabezpečí kvalitná energeticky úsporná výroba s vysokou mierou automatizácie výrobného procesu. Nevyhnutné pre získanie nových odbytísk bude tiež zabezpečenie logistiky, konkrétne flexibilnej a rýchlej prepravy produktov odberateľom. Realizácia predkladaného projektu podporí dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti, ktoré spočívajú v orientácii na zákazníka a uspokojovaní jeho potrieb a zvýši sa konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Dodávateľmi vstupných surovín, kravského a ovčieho mlieka budú slovenskí poľnohospodári a farmári z blízkeho okolia a vstupné suroviny budú dodávané v požadovanom množstve. Starostlivosť a kontrolu kvality vstupných surovín zabezpečí spoločnosť spoluprácou s farmármi, pokračovať bude dôkladným posúdením parametrov nakupovaných surovín v novovybudovanom laboratóriu, cez skladovanie produkcie až po výstupný produkt, jeho uskladnenie a expedíciu. Výstupnú surovinu bude spoločnosť predávať maloodberateľom, ktorý budú mať možnosť zakúpiť si výrobky v novovytvorenej podnikovej predajni.

Hlavný cieľ projektu: Diverzifikovať  výrobnú činnosť spoločnosti vybudovaním novej výrobnej prevádzky na výrobu kvalitných výrobkov z mlieka.

Výška nenávratného finančného príspevku: 285 541,75 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 4 Investície do hmotného majetku – časť B
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie č./názov: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Kód Výzvy: 8/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

http://www.apa.sk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk