Objednávky syrov  0911 320 032

Destilačná technológia našej pálenice

Naša celá aparatúra sa skladá z týchto častí:

Destilačná technológia:

 • destilačný kotol s objemom 200l, dvojplášťové prevedenie s motorovým miešaním
 • trojstupňová rektifikačná nadstavba s deflegmátorom a osvetlením
 • nerezový chladič s ventilom Danfoss
 • epruveta + liehomar + systém úkvap-dokvap
 • zberná nádrž na úkvap a dokvap (3ks), trojnádrž + čerpadlo na dokvap
 • rozvodné a prepojovacie potrubie
 • plombovacia sada
 • liehové meradlo č.37/19
 • podtlakové nasávanie s vývevou RV 248
 • nerezový hrniec na destilát s miešaním
 • hadica flexi DN80 (6m)
 • laboratórny liehomer + kalibračný list
 • komín