Objednávky syrov  0911 320 032

Cenník pálenice

Cena za výrobu destilátu 1L / 50% pri ideálnej vyťažiteľnosti 10 l zo 100 l kvasu: 7,926 € s DPH

Cena pozostáva:

cena za službu
2,50 €
DPH 0,70 €
energie 1,00 €
spotrebná daň 3,726 €

Cena za službu zahŕňa:

- práca obsluhy zariadenia
 
- spotrebovaná energia
 
- likvidácia výpalkov  
- režijné náklady prevádzkovateľa  

Ponuka nad rámec:

Mletie a odkôstkovanie ovocia 100 L
5 €
Drevo na 1 kotol 15 €
Úprava ultrazvukom 10 L 5 €
Riedenie 1 kotol 1 €

Minimálny objem kvasu musí byť 150 L.

Prevádzkovateľ má právo upraviť cenu služby v prípade menšieho množstva kvasu, z ktorých získate malé množstvo destilátu. O tejto zmene je prevádzkovateľ povinný Vás informovať.

Pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 7,452 EUR za liter 100% alkoholu. (3,726 EUR za liter 50% destilátu) do množstva 43 Litrov L.a. na 1 pestovateľa na 1 domácnosť za jedno výrobné obdobie.

Nad uvedený limit platí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t.j. 14,904 € za liter L.a.

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.